ZKUŠEBNA VÝKONU


O zkušebně

Válcová zkušebna výkonu je nejdůležitější součástí pro správnou úpravu vozidla. Kvalitní zkušebna se neskládá jen ze samotného zařízení na měření výkonu, ale také z dostatečného proudění vzduchu. Rychlost, množství a směr proudění zajišťuje chlazení veškerých komponentů vozidla při měření výkonu a také zajišťuje dostatečný přísun vzduchu pro motorový management. Mnoho vozidel při měření nezvládne dosáhnout svého skutečného výkonu právě z těchto důvodu, které mnoho zkušeben podceňuje.

Dalším důležitým aspektem je zajistit kvalitní kontakt pneumatik měřeného vozidla s válcem válcové zkušebny. Malé válce, které svírají kolo mezi sebou a nemají broušený povrch, způsobují dva nežádoucí jevy, prokluz a zahřívání pneumatik. To má za následek chybné měření a riziko poškození pneumatik měřeného vozidla.


FOTOGALERIE